RODO, GIODO, GUS Czym jest ochrona?

RODO, GIODO, GUS -Konwencja Rady Europy nr. 108 z dn. 28 stycznia 1981 roku mówiąca o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych określa czym właściwie jest ochrona danych osobowych.

RODO, GIODO, GUS

Zapewnia każdemu obywatelowi państw członkowskich ochronę i poszanowanie praw podczas procesu przetwarzania danych osobowych. Niezwykle ważne jest zachowanie ochrony sfery osobistej konsumenta, która ma miejsce np. podczas przepływu towarów i osób między krajami członkowskimi. Taka sytuacja może zaistnieć podczas podróży gdzie niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych osób i przedmiotów należących do właścicieli lub pokonujących drogę transportową w ramach działalności firm gospodarczych. Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 95/46/EC z dnia 24 października 1995 roku o ochronie danych osobowych i w związku z przetwarzaniem i swobodnym przepływem ich przepływem, dane osobowe są to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych jest to natomiast każda operacja, która jest dokonana na danych osobowych konsumenta lub w związku z ich użyciem. Dyrektywa mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane tylko w celu, dla którego zostały zgromadzone. Instytucją nadzorującą poprawność i rzetelność  przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z dyrektywą 95/46/WE o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tzw. GIODO. Dane konsumentów przetwarzane i chronione są w systemach informatycznych różnych instytucji np. banki, firmy pożyczkowe, jakakolwiek firma usługowa od ubezpieczenia po organizację przyjęć, instytucje państwowe, prywatne placówki medyczne a nawet popularne w ostatnich latach usługi kosmetyczne. Przetwarzanie danych osobowych wymaga pisemnej bądź ustnej zgody konsumenta.

Niedozwolone jest rozpowszechnianie informacji na temat danych osób poza zakres firmy, spółki lub w taki sposób, który naruszałby prawa godności i poszanowania prywatności osoby fizycznej. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wyrazi na to zgodę w postaci chociażby kiwnięcia głową. Kiedy przetwarzane są dane osobowe? Być może nie każdy wie, że dane osobowe są w ciągłym obiegu a nie oznacza nic innego jak nieustanne przetwarzanie tych danych. Obecnie istnieje bardzo mało sytuacji kiedy rzeczywiście te dane nie są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez różnego rodzaju firmy i instytucje. Takim przykładem może być kolacja w restauracji ale tylko wtedy kiedy klient płaci za posiłek gotówką i nie następuje wcześniejsza rezerwacja stolika.

Dlaczego? Płatność kartą powoduje, że bank przetwarza nasze dane osobowe księgując transakcję a rezerwacja stolika w lokalu wiąże się z koniecznością podania informacji takich jak: imię, nazwisko i numer telefonu osoby rezerwującej. Sytuacją kiedy nie następuje przetwarzanie danych osobowych jest zrobienie zakupów w sklepie stacjonarnym i dokonanie płatności gotówką. Wymaganie wystawienia faktury jest związane z koniecznością podania tak zwanych danych wrażliwych konsumenta. Nawet zamówienie tortu w cukierni wiąże się z podaniem podstawowych danych klienta więc zdecydowana większość sytuacji, które istnieją w codziennym życiu konsumenta połączone jest z ustawą o ochronie danych osobowych. Idealnym przykładem na to, że jest to nieodłączny element życia każdego obywatela krajów należących do Unii jest jeden z dokumentów podpisywanych przez nowego pracownika. Między zasadami BHP, umową o pracę, zlecenie, dzieło i regulaminem znajduje się właśnie ustawa o ochronie danych osobowych, której należy przestrzegać a to znaczy, że informacje na temat klientów i innych osób w firmie nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

Z badań przeprowadzonych na początku 2017 roku wynika, że ponad 85 % Polaków posiada przynajmniej jedno konto osobiste w banku czyli tak zwany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy. Z czego wynika, że na około 40 milionów osób 34000000 ma aktywne konta w bankowe a najbardziej rozpowszechnioną instytucją uprawnioną do przetwarzania danych osobowych jest bank.

W momencie kiedy klient składa wniosek o kredyt lub limit na koncie jego dane są przetwarzane i sprawdzane np. w BIK czy BIG. Pośrednictwa finansowe potrzebują zgody konsumenta na przetwarzanie ich danych ponieważ w celu świadczenia usług i znalezieniu odpowiedniej oferty finansowania wysyłają w imieniu klienta wnioski do wielu firm pożyczkowych oraz banków co wiąże się z przekazaniem informacji na temat konkretnej osoby. Istnieje jednak urząd, który zbiera i gromadzi informacje na temat każdej osoby w kraju bez względu na wiek. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podlega pod Prezesa Rady Ministrów i jest centralnym organem administracji rządowej, który gromadzi i udostępnia informacji na temat życia publicznego i prywatnego.

GUS podaje informacje na temat wskaźników, które określają sytuację społeczno- gospodarczą w kraju. Idealnym przykładem jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych liczby urodzeń i zgonów w danym roku. Co to jest GIODO? Obecnie funkcję Generalnego Inspektora Danych Osobowych pełni Edyta Bielak – Jomaa a do jej zadań należy kontrola w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wydawanie opinii aktów prawnych, które dotyczą ochrony danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w różnego rodzaju międzynarodowych organizacjach. GIODO składa roczne sprawozdanie do Sejmu z przebiegu i wynikach swoich działań.

Jakie zmiany nadchodzą w ustawie o ochronie danych osobowych? Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadził Parlament Europejski będzie stosowane w Polsce od 25 maja 2018 roku. Co się zmieni? Rozporządzenie obejmuje wszystkie instytucje na terenie Unii Europejskiej to znaczy, że zmiany dotyczą każdej formy działalności gospodarczej bez względu na wielkość i formę firmy. RODO określa zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i do tej pory głównymi informacjami są: imię, nazwisko, adres, ewentualnie adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres zamieszkania w sytuacjach kiedy instytucją gromadzącą dane konsumenta jest np. bank niezbędna jest również informacja o wysokości dochodów. W większości urzędów a także firm ubezpieczeniowych wymagane jest podanie numeru pesel w celu identyfikacji klienta ale jest to maksimum danych, które ktokolwiek może uzyskać od konsumenta. Do takiego systemu zostaliśmy przyzwyczajeni i nie są to aż tak wrażliwe dane, które mogłyby ingerować szczególnie w sferę prywatną osoby fizycznej. Co się zmieniło? RODO rozszerzył zakres samego pojęcia danych osobowych, które wejdzie w życie z dniem 25 maja bieżącego roku.

Czy są to zmiany korzystne? Z pewnością nie. Po zmianach w zakres danych osobowych wchodzić także będzie możliwość uzyskania od każdego obywatela numeru ID czyli innymi słowy zlokalizowanie klienta co nie jest z pewnością wygodne dla przeciętnego Kowalskiego bo kto z nas chciałby czuć się jak w filmie wiedząc, że ktoś zna jego obecne współrzędne. Te zmiany jeszcze nie nadeszły dlatego konsumenci nie są świadomi co tak naprawdę nas czeka. Banki rozsyłają elektroniczne powiadomienia do klientów w bankowości internetowej ale ile z nas po otwarciu takiej wiadomości z zainteresowaniem sprawdza co się zmieniło w ustawie. Oczywiście nie są to wszystkie zmiany, możliwość uzyskania numeru ID to zaledwie dopisanie jednego punktu do zakresu danych osobowych. W celu zidentyfikowania konkretnej osoby instytucje będą uprawnione do pobierania informacji takich jak status społeczny czy majątkowy konsumenta, stan zdrowia w tym psychicznego co z całą pewnością przełoży się na zakres ubezpieczeń na życie ponieważ ubezpieczyciele będąc w posiadaniu wiedzy na temat rozległego leczenia klienta nie zaproponują najtańszej oferty podejmując tym samym ryzyko. Przesadą jest możliwość pozyskania danych genetycznych i biometrycznych. Klient siedząc np. przed pracownikiem firmy ubezpieczeniowej może mieć uczucie prześwietlenia rentgenowskiego zupełnie bez skierowania. Jeśli osoba nam obca ma możliwość pozyskać tak osobiste dane to czy nie czujemy się trochę nadzy w tej sytuacji?

RODO, GIODO, GUS, RODO, GIODO, GUS, RODO, GIODO, GUS, RODO, GIODO, GUS,

LUX VERITATIS

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments